Baankeuring

Voordat een vereniging een wedstrijd kan organiseren moet de baan goedgekeurd zijn. De keuring gebeurt aan de hand van het reglement Baankeuring. 

 

Is een baan aangepast of helemaal vernieuwd dan dient dit minimaal 8 weken voor de wedstrijd gemeld te zijn bij het bestuur van BMX Zuid. In overleg vindt dan een baankeuring plaats.

 

Een baankeuring kan worden aangevraagd middels een mail naar secretariaat@bmxafdelingzuid.nl 

 

Op de pagina Downloads is het baankeuringsformulier en het KNWU protocol Baankuring te downloaden. Hierop staat vermeld aan welke eisen een baan moet voldoen.

 

De baankeuring wordt uitgevoerd door Jorg van Dinther en/of Jac Pipers en/of Mark de Veer.