Welkom op de website van BMX afdeling Zuid!

BMX Afdeling Zuid is onderdeel van de KNWU en behartigt de belangen van de fietscrossrijders in Zuid Nederland. De verenigingen in afdeling Zuid bevinden zich in Noord-Brabant en Limburg met een paar uitschieters in Gelderland. Hierbij is de afdeling de schakel tussen deze fietscrossverenigingen, de landelijke KNWU commissie BMX en het landelijke uniebureau van de KNWU. Middels deze samenwerking worden de verenigingen geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen en kan de afdeling input geven bij de ontwikkeling van de BMX sport.

 

Op afdelingsniveau zorgt het afdelingsbestuur ervoor dat er in Zuid Nederland een BMX Zuid Competitie wordt georganiseerd. Dit is zijn wedstrijden in competitie verband, waarbij de winnaar zich kampioen van Zuid Nederland mag noemen.

 

Deze wedstrijden worden georganiseerd door de fietscross verenigingen in afdeling Zuid. Het is hierbij van belang dat er voldoende wedstrijd officials zijn om een wedstrijd te kunnen organiseren. De opleiding van deze officials wordt gecoördineerd door de afdeling.

 

Tenslotte heeft het afdelingsbestuur een relatie met RTC Zuid. Binnen het RTC is ook de discipline BMX vertegenwoordigd. Het RTC vormt een opstap naar de talentengoep van de KNWU.

 

Op deze website vind je hoofdzakelijk wedstrijd gerelateerde informatie over de wedstrijden binnen afdeling Zuid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de reglementen, wedstrijdformulieren en de wedstrijdkalender.